The gateway to European audiovisual heritage

Search in:

The EUscreen Foundation stands in solidarity with Ukraine and firmly supports cultural heritage professionals and journalists [EN & UKR]

On 24 February 2022, Russia’s military forces invaded Ukraine. The EUscreen Foundation strongly condemns this violation of the territorial integrity and sovereignty of the country. This war has already caused a huge humanitarian crisis and an unacceptable loss of lives. We endorse the urgent call made by Secretary-General António Guterres of the UN to end the war, after the vote in the General Assembly demanding an end to the Russian offensive on March 2nd: “End hostilities in Ukraine — now.  Silence the guns — now.  Open the door to dialogue and diplomacy — now.“

Ukrainian cultural heritage institutions preserve collections that document and celebrate Ukrainian culture, identity and language. Some of this heritage, including landmarks in Kyiv and Lviv, Jewish musical folklore and Chernobyl-related heritage, feature on the UNESCO World Heritage List and the UNESCO Memory of the World Register. It is of utmost importance that this is preserved for future generations, while also serving as a source of strength for Ukranians today. 

The integrity of cultural heritage and public records, security and intellectual freedom are prerequisites for any society. Archivists, librarians, curators and information specialists play a vital role in promoting access to information and enabling the work of journalists, media outlets and researchers. It is essential that they can continue this work in safety and without coercion or threat. This is the core of another area of our deep concern – the spread of misinformation. 

The European Digital Media Observatory monitors how disinformation has grown both in quantity and potency since the invasion. This poses an immediate danger to the people of Ukraine and to Russian citizens alike. Hence, we stand with the EU Ministers of Culture and Media who express their support for artists, journalists, cultural and media professionals, who are now under threat. We also stand with the many Russians who condemn Putin’s actions, making courageous contributions towards a free and just world despite the risks to their own safety.

Our Commitment

We’re committed to take the following actions throughout the war:

 • Listen to the needs of organisations and professionals and support dialogue to strengthen the heritage and media sectors in Ukraine;
 • Amplify the work of NGOs in Ukraine and across Europe who fight for the freedom of press and against disinformation;
 • Amplify stories of resistance to ensure that there is continued societal pressure and political will to support Ukraine;
 • Galvanise organisations in the EUscreen Network to support in any way necessary broadcasters, cultural heritage organisations and journalists in Ukraine.

We also invite Ukrainian organisations and individuals in need of support to directly reach out to us (info@euscreen.eu).

Call to Action

Below is a list of organisations and initiatives that promote the freedom of press and preservation of online heritage. We invite everyone to support these initiatives doing important humanitarian work.

On behalf of the EUscreen Board and Network – Alessandra Luciano, Berber Hagedoorn, Johan Oomen, Marco Rendina, Maria Drabczyk and Nicole Emmenegger


Фонд EUscreen висловлює солідарність Україні та рішуче підтримує професіоналів у галузі культурної спадщини та журналістів

24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Фонд EUscreen рішуче засуджує таке порушення територіальної цілісності та суверенітету країни. Ця війна вже спричинила величезну гуманітарну кризу та неприпустимі втрати людей. Ми підтримуємо терміновий заклик Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити війну, що був озвучений після голосування в Генеральній Асамблеї з вимогою припинити наступ Росії 2 березня: «Негайно припиніть військові дії в Україні. Негайно припиніть вогонь. Негайно відкрийте двері до діалогу та дипломатії».

Українські установи культурної спадщини зберігають колекції, які документують та прославляють українську культуру, самобутність та мову. Частина цього спадку, зокрема пам’ятки Києва та Львова, Єврейський музичний фольклор та Чорнобильське насліддя, включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Реєстру ЮНЕСКО «Пам’ять світу». Надзвичайно важливо, щоб це було збережено для майбутніх поколінь, а також служило джерелом сили для українців сьогодні.

Цілісність культурної спадщини та публічних записів, безпека та інтелектуальна свобода є передумовами будь-якого суспільства. Співробітники архівів, бібліотекарі, куратори та спеціалісти з інформації відіграють важливу роль у сприянні доступу до інформації та забезпеченню роботи журналістів, ЗМІ та дослідників. Важливо, щоб вони мали змогу продовжувати роботу в безпеці, без примусу чи погроз. Сферою нашого глибокого занепокоєння також є поширення дезінформації.Європейська обсерваторія цифрових медіа відстежує, як із початку вторгнення дезінформація зросла як у кількості, так і в потужності. Це становить безпосередню небезпеку як для народу України, так і для громадян Росії. Тому ми підтримуємо Міністрів культури та ЗМІ ЄС, які висловлюють свою підтримку митцям, журналістам, професіоналам культури та медіа, що зараз знаходяться під загрозою. Ми також підтримуємо багатьох росіян, які засуджують дії Путіна, роблячи сміливий внесок у вільний і справедливий світ, незважаючи на ризики для власної безпеки.

Ми забов’язуємося

Обіцяємо вжити наступні дії протягом війни:

 • Вислухати потреби організацій та професіоналів, а також підтримувати діалог щодо зміцнення секторів спадщини та медіа в Україні;
 • Розширити роботу Неурядових організацій в Україні та Європі, що борються за свободу преси та проти поширення дезінформації;
 • Поширювати інформацію щодо спротиву, щоб забезпечити постійний суспільний тиск і політичну волю підтримки України;
 • Стимулювати організації в мережі EUscreen для будь-якої підтримки необхідних речників, організацій культурної спадщини та журналістів в Україні.

Ми також запрошуємо українські організації та окремих осіб, які потребують підтримки, звертатися безпосередньо до нас (info@euscreen.eu).

Закликаємо до дії

Нижче наведено список організацій та ініціатив, які сприяють свободі преси та збереженню онлайн-спадщини. Запрошуємо всіх підтримати ці ініціативи, які займаються гуманітарною роботою.

 • Free Press United https://www.freepressunlimited.org/en/supportUkraine
 • Інститут документального кіно https://dokweb.net/articles/detail/1279/support-to-ukraine
 • Збереження української культурної спадщини онлайн СУЧО – https://www.sucho.org/

Від імені Ради правління та спілки EUscreen – Алессандра Лучано, Бербер Хагедорн, Йохан Оомен, Марко Рендіна, Марія Драбчик та Ніколь Емменеггер

Title
Date
Provider
Description